Junta

La junta directiva està formada pels mateixos cantants de diferents corals joves d’arreu de Catalunya.

Actualment la junta directiva aprovada durant l’última assemblea del mes d’octubre del 2015 està integrada per:

  • President: Gerard Molina – presidencia@coralsjoves.cat
  • Vicepresident: Roger Vicens – vicepresidencia@coralsjoves.cat
  • Secretària: Elisenda Lladó – secretaria@coralsjoves.cat
  • Vicesecretari: Edu Soto
  • Tresorer: Andreu Tort – tresoreria@coralsjoves.cat
  • Comunicació: Martí Freixas i Aniol Costa-Pau – comunicacio@coralsjoves.cat
  • Artístic: Pablo Larraz i Alfred Cañamero – artistic@coralsjoves.cat